Tips van Klanten

Schoolvakantie, lestijden en proefwerkweken in een overzicht

Ik heb op de vakantie-feestdagen pagina achterin de Homeplanner:

  • Een tabje gemaakt om snel naar de vakantie-feestdagen blz. te gaan.
  • De vakanties die voor onze kinderen geldt heb ik met geel aangestreept.

    vakantie en feestdagen 1
  • Een geel post-it met daarop de lestijden en het telefoonnummer van de meldkamer heb ik over de informatie die ik dan niet meer nodig heb heen geplakt.
  • Bij notities staat in welke klas de kinderen zitten en wie de mentor is en op welke dag ze hoeveel uur hebben. Dit doe ik in het begin met potlood om het na de vakantie te kunnen veranderen.
  • Onder in het jaaroverzicht geef ik voor volgend jaar alvast de proefwerkweken en vakanties aan.

    Ivonne uit Veldhoven